Servis

Outsourcing IT

code

externý správca výpočtovej techniky

 

Prašnosť prostredia je dôležitý faktor pri opotrebovaní počítačov. Na obrázku je počítač pred preventívnou kontrolou.