Money S3

Predaj a servis

Predaj a servis ekonomických a účtovných programov Money spoločnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Som certifikovaný profesionál, preto sa na nás môžete obrátiť s vašimi požiadavkami.
Účtovný program Money S3 je obľúbený a jednoduchý na ovládanie. Preferujú ho najmä malé a stredné firmy, živnostníci, obchodníci, účtovníci, účtovné kancelárie, ale tiež daňoví poradcovia.
Money S3 je spoľahlivý účtovný program vždy v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Obsahuje:
– JednoduchĂ© účtovnĂ­ctvo
– PodvojnĂ© účtovnĂ­ctvo
– Adresár a majetok
– Sklady a objednávky
– Mzdy a personalistiku
– MoĹľnosĹĄ prepojenia s e-shopom, registraÄŤnou pokladnicou, ÄŤi online fakturáciou iDoklad.

 

Vlastnosti Money S3 rozširujú aj ďalšie nadštandardné moduly, ktoré ponúkajú pokročilé funkcie. Uľahčia Vám prácu, aj v prípade, že sa úzko špecializujete na niektoré činnosti. Ide napr. o moduly:
– Kniha jázd s automapou a cestovnĂ© náhrady
– ÚčtovnĂ© a skladovĂ© analĂ˝zy
– Účtovná centrála a klient
– ÚčtovnĂ© a skladovĂ© analĂ˝zy
– Periodická fakturácia
– E-shop konektor
– Servis a opravy
– Money S3 Kasa Professional
– S3 Automatic
– Editácia zahraniÄŤnĂ˝ch sadzieb DPH
– A ÄŹalšie.