Pomoc cez internet – HOTLINE b1

Na zvýšenie kvality poskytovaných služieb použí­vame software TEAMVIEWER, ktorý je určený na vzdialenú pomoc cez internet.

Kliknutí­m na obrázok stiahnete program na vzdialenú pomoc
Kliknutí­m na obrázok si stiahnite a spustite program na bezpečné  a šifrované pripojenie.

V prípade že potrebujete ukončiť teamviewer kliknite vpravo dole na vašom počítači na ikonu bežaceho programu teamviewer a zvoľte Ukončiť Teamviewer.