OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

Príloha č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

Kliknutím na odkaz si stiahnete VZOR prílohy vo formáte .DOC pre program Word, Libreoffice

priloha-c-2_platna-od-1.1.2021

 

V prípade, že máte iba wordpad či iný textový editor použite verziu vo formáte .RTF

priloha-c-2_platna-od-1.1.2021