Ochrana osobnĂ˝ch Ăşdajov – aktualizácia GDPR

Nakoľko 25.5.2018 začali na Slovensku platiť nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov, upravili sme aj my správu osobných údajov, aby sme boli s novým nariadením v súlade a vy mohli plne využiť všetkých vašich práv.
Cieľom týchto aktualizácií je zosúladenie s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vyššia bezpečnosť a informovanosťa zabezpečiť, aby boli jednotlivé podmienky pre Vás aj naďalej transparentné a vzťahovalisa aj na nové funkcie, produkty a služby spoločnosti a nášho internetového sídla.

Aktualizácie nadobudli účinnosť 25. mája 2018. Ak sa rozhodnete s nami naďalej spolupracovať a využívať naše produkty a služby aj po tomto termíne, máme za to, že Váš dobrovoľný súhlas, ktorý ste nám udelili, naďalej trvá, najviac však po dobu troch rokov od účinnosti týchto podmienok.
V opačnom prípade Vás žiadame nám zaslať na info@b-1.sk písomné odvolanie so spracovaním Vašich osobných údajov, alebo svoj súhlas môžete odvolať ústne na zákazníckom telefónnom čísle.
Následne Vaše konto bude v našom internetovom obchode zrušené a všetky údaje likvidované bez zbytočného odkladu. Poprosíme Vás venovať zvýšenú pozornosť novým obchodným podmienkam a politikeochrany osobných údajov.

 

V prípade záujmu dozvedieť sa viac uvádzame aj ďalšie doplňujúce informácie:

Už 25. mája 2018 začne účinnosť Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, v skratke GDPR)

Jeho cieľom je posilnenie ochrany osobných údajov fyzických osôb prostredníctvom viacerých zmien vrátane práva vyžiadať si informáciu o tom, aké osobné údaje o Vás jednotlivé organizácie uchovávajú a ako s nimi zaobchádzajú, ako aj iné práva.

Podrobnejšie sa o hlavných zmenách, ktoré prináša GDPR môžete dozvedieť na stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov.