MORS – Multimediálny Online ReklamnĂ˝ SystĂ©m

Smart Content predstavuje spojenie multimediálneho obsahu ako je obraz, zvuk a video do moderného a jednoduchého riešenia.

Prostredníctvom smart contentu viete zobrazovať správne informácie v správnom čase na správnom mieste.

Zákazníka, pacienta či klienta môžete upozorniť vhodnou formou na Vaše prebiehajúce akcie. Sami si vyberiete či chcete použiť vlastné video alebo odkaz z portálu youtube.

Smart content vám umožní online správu zobrazovaného obsahu. V prípade že máte viacero prevádzok môžete sa rozhodnúť či sa bude zobrazovať rovnaký obsah na všetkých obrazovkách, alebo si môžete nastaviť pre každú obrazovku vlastné poradie.

webové stránky mors.sk

 

Výhody MORS sú najmä v jeho jednoduchosti a možnosť správy zobrazovaného obsahu z pohodlia kancelárie. Vyberiete si obrázky a videá ktoré chcete prezentovať.

MORS v prevádzke