Linux – koÄľko je ešte voÄľnĂ©ho miesta na HDD

Linux – koÄľko je ešte voÄľnĂ©ho miesta na HDD

Na zistenie veľkosti voľného miesta na disku slúži príkaz df. Tento príkaz zobrazí aktuálne využitie miesta na pevnom disku/diskoch a pripojených zariadeniach.
Výstup je približne takýto:

Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
rootfs          15328248 7238380   7311488  50% /
/dev/root       15328248 7238380   7311488  50% /
tmpfs              18808     212     18596   2% /run
tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs              37616       4     37612   1% /tmp
tmpfs              10240       0     10240   0% /dev
tmpfs              37616       0     37616   0% /run/shm

ZobrazenĂ© informácie sĂş zrozumiteÄľnĂ©, ale pre jednoduchšie porozumenie je vhodnĂ© pouĹľiĹĄ parameter -h alebo tieĹľ –human-readable

df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs           15G  7.0G  7.0G  50% /
/dev/root        15G  7.0G  7.0G  50% /
tmpfs            19M  212K   19M   2% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs            37M  4.0K   37M   1% /tmp
tmpfs            10M     0   10M   0% /dev
tmpfs            37M     0   37M   0% /run/shm

Tu je kompletný zoznam parametrov, ktoré môžete s df použiť:
Usage: df [OPTION]... [FILE]...
Show information about the file system on which each FILE resides,
or all file systems by default.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -a, --all             include dummy file systems
  -B, --block-size=SIZE  scale sizes by SIZE before printing them.  E.g.,
                           `-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes.
                           See SIZE format below.
      --total           produce a grand total
  -h, --human-readable  print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)
  -H, --si              likewise, but use powers of 1000 not 1024
  -i, --inodes          list inode information instead of block usage
  -k                    like --block-size=1K
  -l, --local           limit listing to local file systems
      --no-sync         do not invoke sync before getting usage info (default)
  -P, --portability     use the POSIX output format
      --sync            invoke sync before getting usage info
  -t, --type=TYPE       limit listing to file systems of type TYPE
  -T, --print-type      print file system type
  -x, --exclude-type=TYPE   limit listing to file systems not of type TYPE
  -v                    (ignored)
      --help     display this help and exit
      --version  output version information and exit

Display values are in units of the first available SIZE from --block-size,
and the DF_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE and BLOCKSIZE environment variables.
Otherwise, units default to 1024 bytes (or 512 if POSIXLY_CORRECT is set).

SIZE may be (or may be an integer optionally followed by) one of following:
KB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, and so on for G, T, P, E, Z, Y.

Report df bugs to bug-coreutils@gnu.org
GNU coreutils home page: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>
For complete documentation, run: info coreutils 'df invocation'