Outsourcing IT.old

Pravidelnou starostlivosťou o Vaše počítače si zabezpečíte dlhšiu bezporuchovosť a vyšší výkon.

Najčastejším problémom býva prach. Tento sa v niektorých prípadoch dokáže naozaj rýchlo nahromadiť a upcháva ventilačné otvory. Následne dochádza k prehrievaniu vnútra počítača a k zníženiu výkonnosti ako aj väčšej hlučnosti.

Okrem pravidelnej údržby počítačov sa postaráme aj o ostatné zariadenia vo Vašej spoločnosti a budeme ich udržovať v bezchybnom stave (tlačiarne, routre, switche..)