Pomoc cez internet – HOTLINE b1

Na zvýšenie kvality nami poskytovaných služieb používame software TEAMVIEWER, ktorý je určený na vzdialenú pomoc cez internet.

Kliknutím na obrázok stiahnete program na vzdialenú pomoc
 

Kliknutím na obrázok si stiahnite a spustite program, ktorý mi umožní sa ku Vám bezpečne pripojiť.