Qsign 5 Premium

Aplikácia pre ZaruÄŤenĂ˝ elektronickĂ˝ podpis – KvalifikovanĂ˝ elektronickĂ˝ podpis.

 

V súvislosti s uplatňovaním Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 od 1. júla 2016 publikujeme novú verziu aplikácie QSign. Aktualizácia je dostupná zdarma pre všetkých držiteľov platnej licencie aplikácie QSign 5.

UPOZORNENIE

BeĹľnĂ˝ch používateÄľov upozorňujeme najmä na zmenu zaužívanĂ˝ch termĂ­nov „zaruÄŤenĂ˝ elektronickĂ˝ podpis“ (skrátene „ZEP“) a „zaruÄŤená elektronická peÄŤaĹĄ“, ktorĂ© sa podÄľa tohto nariadenia menia na termĂ­n „kvalifikovanĂ˝ elektronickĂ˝ podpis“ (skrátene „KEP“) a „kvalifikovaná elektronická peÄŤaĹĄ“.

Formáty podpisov a podpisových kontajnerov PAdES (určený pre podpisovanie PDF) a ASiC (všeobecný formát) sú kompatibilné s nariadením a boli dostupné už aj v staršej verzii QSign 5.

 

Program si môžete stiahnuť na tomto odkaze: Qsign 5 Premium alebo na oficiálnych stránkach spoločnosti Ardaco