Qsign 5 Premium

Aplikácia pre Zaručený elektronický podpis – Kvalifikovaný elektronický podpis.

 

V súvislosti s uplatňovaním Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 od 1. júla 2016 publikujeme novú verziu aplikácie QSign. Aktualizácia je dostupná zdarma pre všetkých držiteľov platnej licencie aplikácie QSign 5.

UPOZORNENIE

Bežných používateľov upozorňujeme najmä na zmenu zaužívaných termínov „zaručený elektronický podpis“ (skrátene „ZEP“) a „zaručená elektronická pečať“, ktoré sa podľa tohto nariadenia menia na termín „kvalifikovaný elektronický podpis“ (skrátene „KEP“) a „kvalifikovaná elektronická pečať“.

Formáty podpisov a podpisových kontajnerov PAdES (určený pre podpisovanie PDF) a ASiC (všeobecný formát) sú kompatibilné s nariadením a boli dostupné už aj v staršej verzii QSign 5.

 

Program si môžete stiahnuť na tomto odkaze: Qsign 5 Premium alebo na oficiálnych stránkach spoločnosti Ardaco