Inštalácia HW pre ZEP

Na opakovanú inštaláciu zariadení potrebných pre využívanie zaručeného elektronického podpisu, ZEPu, je najjednoduchšie použiť CD ktoré ste dostali pri zriadení zaručeného elektronického podpisu.

 

V prípade, že toto CD neviete nájsť postupujte podľa tohto návodu.

Je dôležité dodržanie uvedenej postupnosti krokov.

 

Najprv si nainštalujte ovládače pre čítačku kariet SIEMENS. Tu je dôležité inštalovať správnu verziu na základe typu operačného systému.  V prípade že využívate:

 

32bitovú verziu OS, použite tento súbor: Čítačka GemPC Twin USB (32-Bit) resp. USB Shell Token
64bitovú verziu OS, použite tento súbor: Čítačka GemPC Twin USB(64-Bit) resp. USB Shell Token

 

Po úspešnej inštalácii uvedených ovládačov je potrebné nainštalovať klientský – ovládací softvér. Tento je rovnaký pre oba typy operačných systémov.

Ovládače slúžia operačnému systému Windows aby správne rozoznal a vedel používať uvedenú čítačku kariet. Je vhodné aby ste čítačku s kvalifikovaným certifikátom zasúvali zakaždým do toho istého USB portu. V opačnom prípade bude prebiehať inštalácia pri každom prvom zasunutí do nového USB portu. Samotná inštalácia operačným systémom je bezobslužná a rýchla.

 

Klientský softvér si stiahnite kliknutím na: Siemens CardOS API V3.2, tento súbor je vo formáte ZIP archívu. Pred inštaláciou je potrebné ho rozbaliť. Tento archív je chránený heslom. Toto heslo nebudeme zverejňovať – povieme Vám ho do telefónu.

Klientský softvér využijete na zmenu PIN, PIN2 a na prípadné prezeranie údajov na karte.

 

V prípade problémov pri inštalácii nám zavolajte na 0915 496 600 a prípadné problémy s Vami vyriešime online.