Generovanie žiadosti o certifikát – obyčajný

Obyčajný certifikát môže byť vystavený pre fyzickú osobu, fyzickú osobu – zamestnanca alebo aj na právnickú osobu.

Na vystavenie obyčajného certifikátu je potrebné aby ste na svojom počítači najprv vygenerovali žiadosť o vystavenie certifikátu, ktorá bude slúžiť ako základ pre vydanie certifikátu. Je dôležité aby generovanie žiadosti a inštalovanie certifikátu prebehlo iba v jednom a tom istom prehliadači. (Internet Explorer, Mozilla)

  1. Choďte na stránku www.disig.sk, zvoľte si z horného menu „Certifikačná autorita“ a v ľavom menu si vyberte možnosťGenerovanie žiadosti o certifikát, alebo priamo kliknite na zvýraznený text.
  2. Na priložených obrázkoch 1 a 2 vidíte všetky dostupné polia, ktoré môžete vyplniť. Červene označené riadky sú povinné!
  3. Po vyplnení a skontrolovaní zadaných informácii stlačte tlačidlo „Generovať žiadosť“. Následovne sa môže zobraziť okno s upozornením (obr. 3) že sa počítač chystá pracovať s digitálnymi certifikátmi. Toto upozornenie sa zobrazí v prípade generovania žiadosti v prostredí Internet Explorera.
  4. Následne sa zobrazí okno s úspešným vygenerovaním žiadosti a možnosťou jej uloženia (obr. 4). Žiadosť môžete uložiť do počítača a poslať ju mailom, alebo uložiť na USB disk. Po doručení žiadosti na registračnú autoritu táto môže vygenerovať digitálny certifikát podľa Vašich požiadaviek.
  • DOLEŽITÉ: Nepoužívajte diakritiku a ani čiarky!!!

generovanie_ziadosti