Generovanie Ĺľiadosti o certifikát – obyÄŤajnĂ˝

ObyÄŤajnĂ˝ certifikát mĂ´Ĺľe byĹĄ vystavenĂ˝ pre fyzickĂş osobu, fyzickĂş osobu – zamestnanca alebo aj na právnickĂş osobu.

Na vystavenie obyčajného certifikátu je potrebné aby ste na svojom počítači najprv vygenerovali žiadosť o vystavenie certifikátu, ktorá bude slúžiť ako základ pre vydanie certifikátu. Je dôležité aby generovanie žiadosti a inštalovanie certifikátu prebehlo iba v jednom a tom istom prehliadači. (Internet Explorer, Mozilla)

  1. ChoÄŹte na stránku www.disig.sk, zvoÄľte si z hornĂ©ho menu „CertifikaÄŤná autorita“ a v Äľavom menu si vyberte moĹľnosĹĄGenerovanie Ĺľiadosti o certifikát, alebo priamo kliknite na zvĂ˝raznenĂ˝ text.
  2. Na priložených obrázkoch 1 a 2 vidíte všetky dostupné polia, ktoré môžete vyplniť. Červene označené riadky sú povinné!
  3. Po vyplnenĂ­ a skontrolovanĂ­ zadanĂ˝ch informácii stlaÄŤte tlaÄŤidlo „GenerovaĹĄ ĹľiadosĹĄ“. Následovne sa mĂ´Ĺľe zobraziĹĄ okno s upozornenĂ­m (obr. 3) Ĺľe sa poÄŤĂ­taÄŤ chystá pracovaĹĄ s digitálnymi certifikátmi. Toto upozornenie sa zobrazĂ­ v prĂ­pade generovania Ĺľiadosti v prostredĂ­ Internet Explorera.
  4. Následne sa zobrazí okno s úspešným vygenerovaním žiadosti a možnosťou jej uloženia (obr. 4). Žiadosť môžete uložiť do počítača a poslať ju mailom, alebo uložiť na USB disk. Po doručení žiadosti na registračnú autoritu táto môže vygenerovať digitálny certifikát podľa Vašich požiadaviek.
  • DOLEĹ˝ITÉ: Nepoužívajte diakritiku a ani ÄŤiarky!!!

generovanie_ziadosti