Inštalačný balíček pre emcs – SPD klient

Vážení používatelia elektronických služieb finančnej správy!

Na bezproblémové využívanie elektronickej  komunikácie s použitím zaručeného elektronického podpisu pri vybraných službách v rámci colného konania a správy spotrebných daní (systém EMCS) je nevyhnutná inštalácia softvérového vybavenia na vytváranie a podpisovanie elektronických správ a na komunikáciu.
Vzhľadom na skutočnosť, že všetky softvérové produkty (komerčné, podnikové, resp. dodávané colnou správou) budú využívať niektoré spoločné komponenty, predpokladom správnej inštalácie týchto produktov je nainštalovanie základného inštalačného balíčka. Tento inštalačný balíček môžete stiahnuť kliknutím na nasledovnú linku:

https://ekrcis.financnasprava.sk/PublicInstall/InstalacnyBalicek_Deklaranti2016.zip
Po stiahnutí inštalačného balíčka rozbaľte jeho obsah do ľubovoľného pracovného adresára, odkiaľ budete spúšťať samotnú inštaláciu. Pri inštalácii sa riaďte pokynmi uvedenými v priložených dokumentoch. Postup pri inštalácii odporúčame konzultovať s dodávateľom/správcom Vášho softvérového vybavenia.

Ďalším z krokov, ktoré je potrebné vykonať je inštalácia bezpečnostného certifikátu, ktorý Vám zabezpečí vytvorenie bezpečného komunikačného kanála s použitím protokolu SSL. Tento certifikát vrátane návodu na inštaláciu môžete stiahnuť kliknutím na nasledovnú linku:

https://ekrcis.financnasprava.sk/PublicInstall/SSL_Certifikat.zip

 

Certifikát je potrebné nainštalovať v súlade s priloženým návodom. V prípade potreby môžete postup pri inštalácii konzultovať s dodávateľom/správcom Vášho softvérového vybavenia.

Po nainštalovaní všetkých komponentov, ktoré boli zaslané v základnom inštalačnom balíku a SSL certifikátu  môžete otestovať pripojenie na server spustením aplikácie EkrKlient a stiahnutím číselníkov. Na tento účel nie je potrebné prihlásenie používateľa ani použitie kvalifikovaného certifikátu.

V prípade technických problémov kontaktujte útvar technickej podpory (Help Desk) pre systém EKR na čísle : +421 907 702 047

V prípade, že chcete elektronicky komunikovať  v rámci spotrebných daní – Systém EMCS (Excise Movement and Control System), ktorý je systémom na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie v režime pozastavenia dane, je potrebné okrem vyššie uvedených inštalácií produktov nainštalovať aplikáciu SPD Klient.

Inštalácia  aplikácie SPD Klient. Inštaláciu spustíte kliknutím na nasledovnú linku:

https://ekrcis.financnasprava.sk/SPDKlient/SPDClient.application

Pri inštalácii sa riaďte pokynmi na obrazovke.
Správnosť inštalácie môžete overiť korektným spustením SPD Klienta v troch krokoch:
A). Spustiť aplikáciu EKR klient.
B). Vykonať aktualizáciu číselníkov cez voľbu „Nástroje – > Aktualizovať číselníky“.
C). Po úspešnej aktualizácii číselníkov bez ukončenia aplikácie EKR klient spustiť aplikáciu SPD Klient. Prvý dokument „Žiadosť o prihlásenie do systému EKR“ používateľ podpíše pomocou kvalifikovaného certifikátu, ktorý obsahuje rodné číslo. Vlastník certifikátu musí byť zaregistrovaný v elektronickej podateľni FR SR ako osoba oprávnená na elektronickú komunikáciu s finančnou správou v mene spoločnosti.

Pri ďalších spusteniach aplikácie SPD Klient kroky A) a B) nie je potrebné vykonať.

Pri každom spustení SPD Klienta systém overuje, či je k dispozícii novšia verzia. Ak áno, používateľovi systém automaticky ponúkne update (prechod) na novú verziu.

Používateľská príručka k aplikácii SPD Klient  je k  dispozícii na stránke www.financnasprava.sk, v sekcii elektronická komunikácia – EMCS.
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/EMCS/SPD.Prirucka.101229.rtf

 

Po spustení APV Ekr klient (z ponuky Štart->Ditec->EkrInterface->EkrKlient) je nutné vykonať nasledujúce činnosti:

z menu Nástroje->Možnosti nakonfigurovať parametre klienta a zmeny uložiť

Podpisovač:

  • Uri podpisovej politiky = identifikátor podpisovej politiky nastaviť na

urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.1

  • Algoritmus digitálneho odtlačku = Názov algoritmu digitálneho odtlačku nastaviť sha256

URL adresa pre komunikáciu s EKR :  https://ekrcis.financnasprava.sk/ekrcrsrweb/PortalService.asmx

Zmeny potvrdiť tlačidlom – OK

nastavenie SPD Klient

V prípade technických problémov kontaktujte útvar technickej podpory (Help Desk) pre systém EMCS na číslach:


052/714 2812
     052/714 2811      052/714 2806

0905 595 782      0905 595 783