eDane – problém s podpisovou politikou

Dňa 31.01.2014 bol Národným bezpečnostným úradom SR vydaný nový dôveryhodný zoznam podpisových politík (podpis schválených podpisových politík).

Z tohto dôvodu je potrebné aby si používatelia aplikácie eDane aktualizovali podpisové politiky.

Najlepší spôsob je si ich stiahnúť priamo zo stránky Finančnej správy na uvedených odkazoch.

Je dôležité vedieť či máte 32 alebo 64bitový operačný systém. Ako to zistíte?
Otvorte si „tento počítač“ a kliknite hore na Vlastnosti a aj tak sa Vám zobrazí okno ako v bode 2
Alebo
Cez ovládací panel – Systém a zabezpečenie – Systém

Vlastnosti operačného systému

a následne kliknite na vybraný typ operačného systému. Odkazy smerujú priamo na finančnú správu.

32 bitová verzia OS64 bitová verzia OS

Po stiahnútí .reg súborov na tieto stačí poklikať a imprtovať / merge