Báječný svět elektronického podpisu

Na základe spolupráce s uznávanĂ˝m ÄŤeskĂ˝m odbornĂ­kom na elektronickĂş komunikáciu a kryptografiu – Jiřím Peterkom Vám prinášame jeho publikáciu BájeÄŤnĂ˝ svÄ›t elektronickĂ©ho podpisu.

V tejto knihe je jednoduchĂ˝m aj laickĂ˝m spĂ´sobom vysvetlenĂ© celĂ© pozadie elektronickĂ˝ch dokumentov a ich podpisovania elektronickĂ˝m podpisom. V knihe sa autor venuje aj zaruÄŤenĂ©mu elektronickĂ©mu podpisu – avšak z pohÄľadu ÄŤeskej legislatĂ­vy. Rozdiel medzi SlovenskĂ˝m a ÄŚeskĂ˝m zaruÄŤenĂ˝m podpisom je iba v legislatĂ­ve a pouĹľitĂ˝ch pojmoch.

Kliknutím na obrázok sa Vám zobrazí kniha vo formáte PDF. Kniha má 33MB.

Kniha - Báječný svět elektronického podpisu