Aktualizácia podpisovej politiky – EKR – CEP – JCDWin

Aktualizácia podpisovej politiky – EKR – CEP – JCDWin

Dňa 3.12.2017 skončila platnosť podpisovej politiky vydanej Národným bezpečnostným úradom SR  ( NBÚ SR) v roku 2013.  Na základe tejto skutočnosti,  po uvedenom dátume nebude možné používať  túto podpisovú politiku  pre vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu pri podpisovaní elektronických správ v podmienkach elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR.

Aktualizáciu nastavenĂ­ mĂ´Ĺľete vykonaĹĄ aj sami prostrednĂ­ctvom uvedenĂ˝ch odkazov. PrĂ­padne mĂ´Ĺľete vyuĹľiĹĄ moĹľnosĹĄ inštalácie a aktualizácie pomocou vzdialenej pomoci. Zavolajte nám a dohodneme si termĂ­n inštalácie – 0915 496 600.

Bližšie informácie o podpisových politikách si môžete pozrieť priamo na stránkach NBU SR

EKR interface pre EKR klienta – softvĂ©r na stiahnutie

Pre SPD klienta – tu netreba inštalovaĹĄ tie dalšie SW

Oficiálny návod na aktualizáciu EKR komponentov

Postup pri inštalácii podpisových komponentov a konfigurácie APV Ekr-klient a Cep.Ekr klient s ohľadom na novú podpisovú politiku

Pre komunikáciu s CEP podateľňou použite následujúce odkazy

CEP.EKR Interface verzia 1.0.10

CEP.EKR. Klient 

 

V prípade že nie ste prihlásený do CEP tak sa inštaluje iba EKR interface a nie CEP.EKR.Klient.

Názvy súborov sú síce rovnaké ale naozaj nie sú. V prípade že po prihlásení vidíte takúto a podobnú chybu tak sa možno prihlasujete na inú podateľňu ako by ste sa mali.

 

Po spustenĂ­ APV Cep.Ekr klient je potrebnĂ© z menu Nástroje / MoĹľnosti / okno Konfigurácia– nastaviĹĄ parametre Uri podpisovej politiky na:

urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.2

Zmeny potvrdiť tlačidlom – Uložiť.